Specjaliści zatrudnieni w firmie Sekkura Sp. z o.o.

mężczyzna sprawdzający wiadomości na telefonieZa sukcesem naszego przedsiębiorstwa stoją przede wszystkim ludzie, ponieważ współpracujemy wyłącznie ze specjalistami, którzy mają rozległą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Wszyscy nasi pracownicy byli częścią wielu ciekawych projektów w instytucjach samorządowych, organach administracji państwowej oraz w międzynarodowych grupach korporacyjnych o globalnym zasięgu. Zatrudniamy emerytowanych pracowników specjalistycznych komórek służb decyzyjnych, ekspertów akademickich, licencjonowanych detektywów, instruktorów sztuk walki oraz certyfikowanych informatyków śledczych.

Mając na pokładzie takich specjalistów, możemy do każdego zlecenia delegować osoby specjalizujące się w konkretnej dziedzinie, które bazując na swoim doświadczeniu trafnie ocenią sytuację i zaproponują najlepsze rozwiązania. Warto również podkreślić w tym miejscu, iż nasi pracownicy stawiają na ciągły rozwój. Uczestniczą w licznych prestiżowych kursach i szkoleniach, dzięki którym stale pozostają na bieżąco chociażby ze wszystkimi aktualnymi nowinkami sprzętowymi. Branża, w której się specjalizujemy, jest bardzo dynamiczna, dlatego naszym obowiązkiem jest podnosić swoje kompetencje.

 


Paweł Tomczyk

Paweł TomczykSpecjalizuję się w zagadnieniach dotyczących ochrony informacji niejawnych. Jestem instruktorem sztuk walki (2 dan Shizoku-Ryu Jiu-Jitsu oraz 3 dan Modern Ju-Jitsu). Posiadam licencję detektywistyczną, aktualnie jestem członkiem zarządu i współwłaścicielem firmy Sekkura, w ramach której od ponad 10 lat doradzam polskim i zagranicznym firmom w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa - fizycznego, teleinformatycznego, zabezpieczenia transmisji danych, przeciwdziałania nieuprawnionemu podsłuchowi i obserwacji, bezpieczeństwa spotkań i negocjacji biznesowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Wspólnie z moimi współpracownikami zajmujemy się:

  • zabezpieczeniem pomieszczeń i wykrywaniem podsłuchów;
  • projektujemy i realizujemy lokalne i kompleksowe audyty bezpieczeństwa firm, w tym bezpieczeństwa systemów operacyjnych, obejmujące m.in. analizy podatności na podsłuchy, ataki wewnętrzne i sabotaż, ocenę działań ochrony fizycznej i technicznej, analizy zagrożeń ze strony „firm trzecich”, szpiegostwo gospodarcze – w oparciu o wyniki raportów opracowujemy rekomendacje wdrożeń rozwiązań i środków zaradczych, a także prowadzimy i nadzorujemy wdrożenia;
  • realizujemy szkolenia on i offline dla firm i osób indywidulanych, w zakresie m.in. infobrokeringu, bezpieczeństwa informacji, umiejętności interpersonalnych, zaawansowanych technik eksploracji Internetu;
  • świadczymy usługi detektywistyczne;
  • prowadzimy badania termowizyjne;
  • projektujemy i wykonujemy instalacje zabezpieczające sale konferencyjne, gabinety kadry kierowniczej przed podsłuchem laserowym, GSM, radiowym, mikrofonami kontaktowymi;
  • prowadzimy szkolenia z samoobrony oraz pierwszej pomocy.

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztabu Generalnego, wyższym oficerem Wojska Polskiego przeniesionym do rezerwy. Odbywałem służbę czynną w jednostkach liniowych wojsk pancernych i zmechanizowanych, a następnie w IC MON. Brałem udział w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.


Daniel Mider

Daniel MiderDoktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008 – doktorat summa cum laude, 2018 – habilitacja). Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, adiunkt w Kataderze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikowany informatyk śledczy. Twórca i wykładowca specjalności infobrokering polityczny. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii Internetu, socjologii przemocy, metodologii badań oraz partycypacji politycznej. Analityk biegle posługujący się metodami ilościowymi i jakościowymi obróbki informacji. Ekspert UW w zakresie infobrokeringu i cyberterroryzmu. Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013). Współpracownik firmy Sekkura.


Gabriela Kamińska

Gabriela KamińskaAbsolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie. Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności samoobrona (1 dan Modern Jiu — Jitsu oraz 1 kyu Shizoku — Ryu Jiu — Jitsu). Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń z zakresu zachowania w sytuacjach krytycznych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Uprawia szermierkę i żeglarstwo. Wicemistrz Polski w szermierce


Jacek Wiszniowski

Jacek WiszniowskiTrener psychologii biznesu z – wieloletnim doświadczeniem, zarówno szkoleniowym jak biznesowym. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu komunikacji w zespole, negocjacji i technik sprzedaży oraz zarządzania. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie uniwersyteckie. ukończył wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem mgr. filozofii, podyplomowe studium Psychologi Biznesu „PantaRhei”, potwierdzone ona kompetencji trenerskich w zakresie zarządzania zmianą. Preferuje podejście zadaniowe nastawione na cel, wynik i rozwiązanie. W swoich projektach odwołuje się do teorii dóbr i wartości, koncepcji analizy transakcyjnej oraz najnowszych teorii filozofii analitycznej z zakresu komunikacji języka i znaczeń.

Specjalizuje się w technikach zarządzania konfliktem, prowadzi autorski warsztat pn: „Skuteczne techniki radzenia sobie z presją słowną i manipulacją” pod superwizją Wojciecha Eichelbergera. Posiada 20 lat doświadczenia w pracy z ludźmi w stresie zawodowym i w trakcie selekcji oceny pracowniczej, oraz autorskie programy treningu psychologicznego, szkoli żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Instruktor w firmie Sekkura. Żeglarz, płetwonurek


Mateusz Kozieł

Mateusz KoziełAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej, ze specjalizacją Systemy Informacji Przestrzennej. W projektach zajmował się między innymi detekcją zmian pokrycia terenu obszarów historycznych oraz analizami przestrzennymi. Prowadził również szkolenia z zastosowania oprogramowania GIS. 

Posiada wiedzę z zakresu zabezpieczania oraz sprawdzania pomieszczeń pod kątem obecności urządzeń podsłuchowych. Współprowadzący szkolenia z zakresu zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prywatnie interesuję się grami strategicznymi, sportem oraz sztukami walki, a konkretnie Ju-Jitsu, które zgłębia od kilku lat.


Wojciech Mincewicz

Wojciech MincewiczWykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, asystent oraz doktorant w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku politologia ze specjalnością infobrokering polityczny (2018) oraz socjologia stosowana i antropologia społeczna – specjalizacja organizacje pozarządowe, współpraca międzysektorowa (2019). Autor publikacji naukowych z zakresu polityczno-społecznych aspektów funkcjonowania kryptowalut oraz technologii blockchain, socjologii Internetu, infobrokeringu, partycypacji politycznej. Wygłaszał referaty w trakcie międzynarodowych kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych. Kierownik oraz wykonawca projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz organizacje trzeciego sektora. Prowadzi szkolenia komercyjne z zakresu bezpieczeństwa i analizy informacji. Certyfikowany trener personalny