Polityka bezpieczeństwa informacyjnego, przetwarzania i przechowywania danych

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Sekkura Sp. z o.o. z siedzibą w 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13/114, zarejestrowana pod nr KRS 0000493718, NIP 5272708879, REGON: 147045508. Dostęp do danych posiadają wyłącznie właściciele Spółki.
2) Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3) Dane, w tym dane osobowe przechowywane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Będę przetwarzane wyłącznie w tylko celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi, na komputerach pracujących na bezpiecznym systemie operacyjnym Linux, z zaszyfrowanymi dyskami twardymi. Wszystkie kopie bezpieczeństwa są szyfrowane. Hasła spełniają wymogi bezpieczeństwa (długość, zastosowanie zróżnicowanych znaków) i znane są wyłącznie właścicielom Spółki.
4) Kategoria danych osobowych: zwykłe. Zbierane i przetwarzane będą wyłącznie dane osób fizycznych w roli kontrahentów.
5) Dane osobowe nie będą udostępnione stronie trzeciej, bez Państwa zgody.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3.
7) Dane osobowe przechowywane są na serwerach firmy hostingowej LH.PL Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 30269364. Połączenia z serwerem zewnętrznym odbywają się z użyciem szyfrowanego połączenia (SSL).
8) Respektujemy prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu można zwracać się do współwłaściciela Pawła Tomczyka, e-mail sekkura@sekkura.com.pl.
9) Respektujemy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.